Polityka jakości

Spełniamy najwyższe wymagania jakościowe przy zastosowaniu nowoczesnych technologii produkcji i jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a ochronę środowiska traktujemy jako integralną część naszej działalności.

Certyfikaty

Promujemy świadomość jakościową firmy ukierunkowaną na klienta, ciągle doskonalimy procesy i wyroby oraz zapobiegamy niezgodnościom i zobowiązujemy się do zapewnienia środków do utrzymania oraz ulepszania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Plastwil zgodnie z normami:

 • System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001
 • System Zarządzania Środowiskowego zgodny z ISO 14001
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z ISO 45001
 • System Zarządzania zgodny ze specyfikacją techniczną IATF 16949
 • System Zakładowej Kontroli Produkcji wraz z obowiązującymi dokumentami odniesienia

Pobierz:

 • Certyfikat ISO 9001:2015, System Zarządzania JakościąPobierz
 • Certyfikat ISO 14001:2015, System Zarządzania ŚrodowiskowegoPobierz
 • IATF 16949:2016, System Zarządzania Jakością w Przemyśle MotoryzacyjnymPobierz
 • Certyfikat ISO 45001:2018, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną PracyPobierz
 • Certyfikat ZKP, System Zakładowej Kontroli Produkcji wraz z Krajową Oceną Techniczną i Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbioruPobierz
 • Certyfikat TSI-ECPobierz

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Plastwil

Dla zapewnienia jakości wyznaczyliśmy sobie do realizacji następujące cele:

 • zapobieganie wypadkom poprzez zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników
 • ochrona środowiska poprzez systematyczne zmniejszanie ilości odpadów produkcyjnych oraz ograniczanie zużycia surowców
 • realizacja procesów produkcji według zasady „0 wad”
 • doskonalenie i optymalizacja procesów produkcyjnych przy zastosowaniu Zakładowej Kontroli Produkcji
 • wzmacnianie pozycji na rynku poprzez pozyskiwanie nowych klientów i podnoszenie ich satysfakcji
 • ciągłe doskonalenie wszystkich procesów organizacji

Ochrona środowiska

Dbałość o środowisko naturalne jest jednym z naszych priorytetów. W wielopłaszczyznowych działaniach skupiamy się na trzech podstawowych korzyściach: ekologicznych, ekonomicznych oraz społecznych.

W odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata realizujemy swoje procesy zgodnie z zasadą poszanowania środowiska, w którym żyjemy i które przekażemy następnym pokoleniom.

System Zarządzania Środowiskiem

Wdrożony i stale doskonalony System Zarządzania Środowiskiem zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 14001 to jeden z wielu przykładów wyzwań, jakie podejmujemy z myślą o środowisku.


Nasze działania mają na celu stałe ograniczanie negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko. Są to m.in.:

segregacja
odpadów

dzięki czemu 99 proc. naszych odpadów trafia do recyklingu

eliminowanie zagrożeń
i ryzyka w procesach produkcyjnych
oraz oferowanych wyrobach

poprzez zastosowanie surowców
i materiałów pozbawionych substancji niebezpiecznych,
w tym rakotwórczych, mutagennych
i upośledzających płodność

wdrażanie
energooszczędnych
rozwiązań

poprzez zakup efektywnie energooszczędnych maszyn
i urządzeń biurowych oraz budowę nowych
obiektów spełniających standardy energetyczne

stosowanie najlepszych
dostępnych rozwiązań

poprzez zastosowanie technologii bezemisyjnych
BAT (Best Available Techniques)

Nasza proekologiczna polityka sprzyja budowaniu wizerunku firmy, która stosuje technologie i wytwarza produkty przyjazne środowisku przy jednoczesnym wzroście efektów ekonomicznych. Wysokie wymagania w zakresie ochrony środowiska stawiamy również naszym dostawcom oraz poddostawcom produktów i usług.

Plastwil Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 2, 64-850 Ujście, tel. +48 672 840 740, fax +48 672 840 378, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.